MPEÕK Haapsalu Maarja Magdaleena Neeva Aleksandri kogudus

Ristimine sakrament

Palved selle eest, kes ristmise sakramenti tahab vastu võtta

Seejärel pitseerib preester lapse otsaesise, suu ja rindkere ristimärgiga ning loeb järgmise palve:

Issand, meie Jumal, me palume Sind ja anume Sind: jäägu Sinu näo valgus sellele Sinu sulasele (nimi) ning Sinu ainusündinud Poja rist jäägu südamesse ja tema mõtetes, et hoiduge temast maailma tühisusest ja vaenlase kõigist kurjadest kavatsustest, vaid järgige teie käske. Ja anna, Issand, et Sinu püha nimi jääks alati tema peale, kes peab õigel ajal ühinema Sinu püha Kirikuga ja saavutama täiuslikkuse Sinu Kristuse kohutavate sakramentide kaudu; nii, et elades vastavalt teie käskudele ja hoides pitserit hävimatuna, saavutaks ta teie kuningriigis valitute õndsuse. Sinu ainusündinud Poja, kellega sind õnnistatakse, inimkonna armu ja armastuse läbi oma kõige püha ja hea ja eluandva Vaimuga nüüd ja alati ja ikka ja igavesti. Aamen.

Ja ema kummardab pea koos lapsega, samal ajal kui preester jälgib tema kohal ristimärki ja puudutab ema pead, palvetab:

Issand, Kõigeväeline Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes lõi kogu looduse, nii mõistusliku kui ka mõistuseta, Sinu Sõnaga ja tõi kõik olematusest eksistentsi! Me palume ja palume sind: see su ümmardaja (nimi), kelle sa päästsid oma tahtel, tulles oma pühasse kirikusse, puhasta kõigest patust ja kõigest mustusest, et ta poleks väärt osa saama sinu pühadest saladustest hukkamõist.

Ja temalt õnnistage temast sündinud last +, kasvage, pühitsege, valgustage, õpetage, olge targad, sest sa tõid ta siia maailma ja näitasid talle meelte valgust, et ta saaks tasu arusaadava valgusega sel ajal, mille sa määrasid ja loeti püha sinu karja hulka, sinu ainusündinud Poja kaudu, kellega sa oled õnnistatud, oma kõige püha ja hea ja eluandva Vaimuga nüüd ja alati, ja ikka ja igavesti. Aamen.

Palve emale

Issand, meie Jumal, oma ainusündinud Poja kehastumise kaudu, kes tuli päästma inimkonda, tule oma ümmardaja (nimi) juurde ja austa teda oma auväärsete presbüterite palvete kaudu, et pöörduda teie poole püha kirik ja jõuda oma hiilguse templi sissepääsuni. Pese maha tema kehaline ebapuhtus ja vaimne mustus neljakümne päeva pärast, tehes ta vääriliseks ning saama osa Sinu kallist ihust ja verest. Sest püha ja auline on Sinu ülipüha ja majesteetlik nimi koos Isa ja Püha Vaimuga nüüd ja alati ja ikka ja igavesti. Aamen.

 

 

Palve lapse peale +

Issand, meie Jumal, neljakümnendal päeval, kui seaduslik laps, kelle Maarja tõi templisse, kes ei tundnud abielu ja teie püha ema, ning kandis õiglase Siimeoni kätel! Ise, kõikvõimas Issand, ja see lapsuke, kes on toodud teda Sulle, kõige Loojale, esitlema, õnnistama ja kasvama iga hea ja Sulle meelepärase teo eest, tõrjudes temalt kõik vaenulikud jõud Sinu risti kujutise pealdisega, sest sa hoiad lapsi, Issand; et püha ristimisega premeeritud jõuaks ta Sinu Kuningriigi valitute pärandini, mis on koos meiega säilinud püha, põhiainelise ja jagamatu Kolmainsuse armu läbi. Sest kogu au ja tänu ja kummardamine kuulub sulle, koos sinu alguseta Isaga ja sinu kõige püha ja hea ja eluandva Vaimuga nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

Jumal, Kõigeväeline Isa, valjuhäälseima prohveti Jesaja kaudu, kes nägi meile ette Sinu ainusündinud Poja ja meie Jumala kehastumist Neitsist, kes viimseil päevil Sinu hea meele ja Püha Vaimu abiga Sinu pärast päästa meid, surelikke, oma mõõtmatu halastuse läbi, kes tahtis saada Temast lapseks ja, vastavalt Sinu püha Seaduse tavale, pärast puhastuspäevade täitumist ohverdas ta pühamusse, olles ise tõeline Seadusandja ja väärib kandmist õige Siimeoni käte vahel! Selle sakramendi prototüüp, mis ilmutati eelnimetatud prohvetile söetangide kaudu, oleme meie, usklikud, õppinud tundma ja järgima selle jäljendamist armus. Ja nüüd, Issand ise, kes hoiad imikuid, õnnista seda last koos tema vanemate ja tulevaste ristivanematega ja garanteeri talle õigel ajal ning veest ja Vaimust taassünnist, loe ta oma püha arukate lammaste karja hulka, keda kutsutakse oma Kristuse nimel. Sest sa elad kõrgustes ja vaatad kaugemale alla ja me anname Sulle, Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule au nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

Preester lahutab valgustamist sooviva inimese vöö, võtab temalt pealisriided maha ja asetab ta ida poole ühes rõivas, ilma vööta, katmata pea ja ilma kingadeta, hoiab käed allapoole ja puhub talle kolm korda näkku ning pitseerib ta kolm korda ristimärgiga koos sõnadega:

Palugem Issandat!

 

 

Sinu nimel, oh Issand, Sa tõe Jumal, ja Sinu ainusündinud Poja ja Sinu PühaVaimu nimel panen ma oma kätt selle Sinu sullase (ümmardaja) N. peale, kes kõlblikkuks sai Su Püha nime juure tulla ja Sinu tiibade varju al varjupaika leida. Sada temalt ärra seda vana eksitust ja täida teda uskuga Sinu sisse, lootusega Sinu peale ja armastusega Sinu vastu et ta tunneks et Sinna se ainus tõsiline Jumal oled ja Sinu ainusündinud Poeg, meie Issand Jesus Kristus ja Sinu PühaVaim. Anna talle jõudu kõikide Sinu käskude järelle käja ja seda hoida, mis Sinu mele pärast on: sest kui innimene nende järrele teeb, siis peab ta nende läbbi elama. Kirjuta tedda ülles oma ellu ramatusse, ühenda teda oma pärrandussekarjaga, et tema kes Sinu ja Sinu armsa Poja, meie Issanda Jesuse Kristusse ja Sinu elavatstegeva Vaimu Püha nimi austud saaks. Su silmad vaatku ikka armuga tema peale ja Su kõrvad pangu tähele tema palve häält. Lase teda rõõmu tunda tema kättetöö ja elu üle et ta Sind kummardades ülestunnistaks ja Sinu  suurt ja kõrget nime austaks ja Sind ikka kidaks kõik oma elu päevad. Sest kõik taeva vägi laulab Sulle kiites ja Sinu se Isa ja Poja ja PühaVaimu päralt on au nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

Keeld üks

Keelab sind, kurat, Issand, kes tuli maailma ja elas inimeste keskel, et hävitada teie enesehaletsus ja vabastada inimesed. Ta puu otsas võitis vaenulikke jõude, kui päike pimendati ja maa raputati, haudade avamine ja pühade kehade üles äratamine. Ta on hävitanud surma surmaga ja võtnud oma võimust ära selle, kellel on võimu surma üle, s.o teie, kurat. Ma vannun sind Jumala juures, kes on näidanud elupuu ja pannud üles keerlevad kerubid ja leegitseva mõõga, et seda valvata: ole keelatud ja mine ära! Sest ma loitsin sind Tema kaudu, kes on käinud nagu kuival maal mere harjal ja keelanud tormituuled, kelle silm kuivatab kuristikud ja ähvardab sulatada mäed, sest Ta ise käsutab sind nüüdki meie kaudu: Karda, mine välja ja lahku sellest olendist, ära tule tagasi, ära peida end sellesse, ära kohtu sellega, ära mõjuta seda, ära tungi selle peale, ei öösel ega päeval, ei ühelgi muul tunnil ega keskpäeval, vaid tõmbu oma tartarosesse, kuni suur kohtupäev on valmis! Kartke Jumalat, kes istub kerubide peal ja vaatab üle sügavuste, kelle ees inglid, peainglid, troonid, isandad, ülemused, ülemused, võimud, väed, mitmekülgsed kerubid ja kuuekülgsed seeravid, kelle ees värisevad taevas ja maa, meri ja kõik, mis neis on, värisevad. Tule välja ja lahkuge, äsja valitud Kristuse, meie Jumala sõdur, sest ma loitsin sind Tema poolt, kes läheb välja tuule tiibadel, kes teeb oma inglid vaimudeks ja oma teenrid leegitsevaks tuleks: tule välja ja lahkuge sellest olendist kogu oma jõuga ja inglitega. Sest Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimi on ülistatud nüüd ja ikka ja igavesti.

Keeld teine

Püha, kardetav ja kuulsusrikas Jumal, kes kõigis oma tegudes ja võimsuses püsivalt mõistetamatu ja tundmatu, Tema, kes teile, kuradile, igavese piinamise karistuse ette määras, meie, Tema vääretute sulaste kaudu, käsib teid ja kõiki teid abistavaid jõude lahkuda meie Issanda Jeesuse Kristuse, meie tõelise Jumala nimel äsja pitseeritud. Ma loitsin teid Jeesuse Kristuse väega, kellel on kogu võim taevas ja maa peal, kes on öelnud kurtidele ja tummadele deemonitele, kõik kurjad ja rüvedad ja rüvedad ja rüvedad ja rüvedad ja võõrad vaimud: «Tulge inimesest välja ja ärge sisenege enam temasse!» Taandu, tea oma asjatut jõudu, millel ei ole võimu isegi sigade üle; pea meeles Teda, kes käskis sul oma palvega minna sigade karja. Sa pead kartma Jumalat, kelle käsul maa on ehitatud vee peale, kes on teinud taeva ja teinud mäed järsuks ja orud mõõdu järgi, kes on pannud liiva mere piiriks ja suures vees on kõige kindlam tee, kes puudutab mägesid ja lööb neid; Tema, kes riietab valguse nagu rõiva; Tema, kes sirutab taeva nagu nahk; Tema, kes katab oma kõrged saalid veega; Tema, kes rajab maa oma alusele – see ei kuku igavesti; Tema, kes kutsub mere vett ja valab seda üle kogu maa! Mine välja ja lahkuge sellest, kes valmistub pühaks valgustuseks. Ma loitsin sind meie Issanda Jeesuse Kristuse päästvate kannatuste, tema püha ihu ja vere ning tema kohutava tulemise kaudu, sest ta tuleb ja ei viivita, et tuua kohus kogu maa peale ja karistada sind ja su abivalitsejat põrgutulega, toimetades sind välisesse pimedusse, kus uss ei saa magada ja tuli ei saa kustutada. Sest vägi on Kristus, meie Jumal, koos Isa ja Püha Vaimuga, nüüd ja ikka ja igavesti.

Keeld kolmas

Vägede Issand, Iisraeli Jumal, kes tervendab kõik haigused ja kõik nõrkused, vaata oma sulase peale, otsi, katsu ja katsu ja aja ära kõik kuradi teod. Keelake rüvedad vaimud ja ajage nad välja; Ja puhasta Sinu käte töö ja purusta saatan tema jalge alla, kasutades Sinu löögijõudu, ja anna talle võit tema ja tema rüvedate vaimude üle, et ta, olles saanud Sinult armu, saaks surematuid ja taevaseid Sinu sakramente ja ülistaks Sind, Isa ja Poega ja Püha Vaimu, nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

Neljas palve

Oh, Issand, kes sa lõid inimese oma näo järgi ja oma sarnaseks ja andsid talle igavese elu väe; siis sa ei põlastanud teda, kes langes patu tõttu, vaid korraldasid maailma päästmise oma Kristuse kehastumise kaudu. Sina oled ka selle oma loodu päästnud vaenlase orjusest, võta vastu oma taevariiki; ava tema vaimusilmad, et su evangeeliumi valgus temas säraks; ühenda tema eluga valguse ingel, vabastades ta kõigist vaenlase kavalustest, kurjast kohtumisest, keskpäeva deemonist ja kurjade unenägudest.

Ja preester puhub kolm korda ja pitseerib oma otsaesist, suu ja rindkere, öeldes:

Aja temast välja kõik kuri ja rüve vaim, mis on peidus ja pesitseb tema südames. Ja ta ütleb seda kolm korda.

Vea vaimu, pahede vaimu, ebajumalateenistuse ja igasuguse isekuse vaimu, vale ja igasuguse rüve vaimu, mis töötavad kuradi õhutusel; ja tee temast sinu püha karja tark lammas, sinu koguduse vääriline liige; valguse poeg [või tütar] ja Sinu kuningriigi pärija [või pärijanna], et ta elaks Sinu käskude järgi ja hoiaks Sinu pitserit rikkumata ja Sinu rõivastust plekita ning saavutaks pühade õndsused Sinu kuningriigis. Sinu ainusündinud Poja, kellega sa oled õnnistatud, armu ja halastuse ja armastuse läbi, koos oma kõigepüha ja hea ja elu andva Vaimuga, nüüd ja alati ja igavesti.

Ja preester pöörab ristitava läände, lahti riietatud ja käed püsti, ning küsib:

Kas sa salgad ära saatanast, ja kõigist tema tegudest ja kõigist tema inglitest ja kogu tema teenistusest ja kogu tema uhkusest?

  • Jah, mina salgan teda ära (3 korda)

Kas sa oled satana ära salgasid?

  • Jah ma olen teda ära salganud (3 korda)

Ja puhu ja sülita Tema peale!

Kas sa ühendad enast Kristusega?

  • Jah, mina ühendan ennast Kristusega (3 korda)

Kas Sa olled ennast Kristusega ühendanud?

— Jah minna olen ennast Temaga ühendanud

Ja kas Sina usud Tema Sisse?

  • Jah, minna usun Temma sisse, kui Kuninga ja Jumala

Loeb ussu tunnistust:

Mina usun ainu Jumal Isa, Kõigeülespidaja, taeva ja maa ning kõige nähtava ja nähtamatu Looja sisse

Ja ainu Issanda, Jeesuse Kristuse, ainusündinud Jumala Poja sisse, kes Isast on sündinud enne kõiki aegu, Valgus Valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast, sündinud, mitte loodud, Isaga üheloomuline, kelle läbi kõik loodud on.

Kes meie, inimeste ja meie päästmise pärast on maha tulnud taevast ja liha sisse saanud Püha Vaimu ja Neitsi Maarja läbi ja inimeseks saanud.

Kes meie pärast on risti löödud Pontius Pilatuse ajal ja kannatanud ning maha maetud.

Ja üles tõusnud kolmandal päeval Kirjade järele

Ja Kes on üles läinud taeva jai stub Isa paremal käel

Ja Kes jälle saab auga tulema kohut mõistma elevate ja surnute üle ja kelle riigi ei saa otsa olema

Ja Püha Vaimu, Issanda, Elulooja sisse, Kes Isast välja läheb, keda ühtlasi Isa ja Pijaga kummardatakse ja austatakse ja Kes prohvetite läbi rääkinud on

Üheainsa, püha, koguliku ja apostliku Kiriku sisse

Ma tinnistan ühte ristimist pattudeandeksandmiseks

Loodan surnute ülestõusmist

Ja tuleva aja elu. Aamen.

Ja veel 2 korda:

Kas Sa olled ennast Kristusega ühendanud?

— Jah minna olen ennast Temaga ühendanud

Ja kas Sina usud Tema Sisse?

  • Jah, minna usun Temma sisse, kui Kuninga ja Jumala

Loeb ussu tunnistust:

Ja veel 2 korda:

 

 

Kas Sa olled ennast Kristusega ühendanud?

— Jah minna olen ennast Temaga ühendanud

  • Ja preester ütleb: Ja kummardage Ted

Ja ta kummardab sõnadega: Ma kummardan Isa ja Poja ja Püha Vaimu, Kolmainsust Jumalat, Kes on üheolemuslik ja jagamatu.

Siis ütleb preester: «Õnnistatud olgu Jumal, kes tahab, et kõik inimesed päästetaks ja jõuaksid tõe tundmisele, nüüd ja alati ja igaveseks ja igavesti». Aamen.

Palve

Issand, meie Jumal, kutsu oma sulane (nimi) oma pühasse valgustamisse ja tee ta vääriliseks oma püha ristimise seda suurt armu! Loobuge temast kõik, mis on vana, ja uuenda teda igaveseks eluks ning täida ta sinu Püha Vaimu väega, et ta oleks ühendatud sinu Kristusega, et ta ei oleks enam liha laps, vaid sinu kuningriigi laps, sinu ainusündinud Poja, kellega sa oled õnnistatud, hea ja hea ja elu andva Püha Vaimuga, nüüd ja ikka ja igavesti.

 

 

Молитва иерея пред крещением

Благосердный и милостивый Боже, испытывающий сердца и внутренние чувства, и один знающий тайны человеческие, ибо нет ничего, сокрытого от Тебя, но все обнажено и открыто пред очами Твоими! Знающий все обо мне, не возгнушайся мною, и не отврати лица Твоего от меня, но презри мои согрешения в час сей, не взирающий на грехи людей ради их покаяния, и омой мою скверну телесную и нечистоту душевную, и всего меня освяти всесовершенною силою Твоею невидимою, и десницею духовною, чтобы свободу другим возвещая, и ее подавая по Твоему неизреченному человеколюбию через совершенную веру, сам не оказался неисправным, как раб греха. Нет, Владыка, единый благой и человеколюбивый, да не останусь я униженным и посрамленным, но ниспошли мне силу с высоты и укрепи меня к служению предстоящему Твоему таинству, великому и пренебесному и отобрази Христа Твоего в желающем [или в желающей] вновь родиться через меня, несчастного. И воздвигни его [или её] на основании Апостолов и пророков Твоих и не разрушь, но насади его [или её] насаждением истины во святой Твоей соборной и апостольской Церкви, и не исторгни: чтобы преуспевал он [или преуспевала она] в благочестии и славилось через него [или чрез нее] всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.


 

Püharistmine

Templisse sisenedes riietub preester valgetesse pühadesse rüüdesse. Kõik küünlad põlevad. Võttes suitsutuspoti ja minnes allika juurde, suitsetab preester selle ümber ja, andes suitsutuspoti, kummardab.

Siis kuulutab diakon: Õnnista, isand.

Preester: Kiidetud olgu Isa ja Poja ja PühaVaimu kuningriik nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

Palugem rahu sees Issandat – Issand heida armu

Palugem Issandat et Ta meile rahu annaks ülevalt ja meie hingede päästaks.

Palugem Issandat et see vesi PühaVaimu väe, tegemise ja sissevoolu läbi pühitsetud saaks

Palugem Issandat, et temale saadaks päästmise arm, Jordani õnnistus.

Palugem Issandat, et Kõrgema Kolmainsuse puhastav tegevus jõuaks nende vete peale.

Palugem Issandat, et Püha Vaimu innustusel valgustataks meid teadmiste ja jumalakartlikkuse valgusega.

Palugem Issandat, et see vesi kaitseks meid kõigi meie nähtavate ja nähtamatute vaenlaste reetmise eest.

Palugem Issandat, Et see, kes on ristitud, saaks vääriliseks selles kadumatu kuningriigis

Palugem Issandat, tema eest, kes on nüüd jõudmas püha valgustuse juurde, ja tema päästmise eest.

Palugem Issandat, et ta oleks valguse poeg [või tütar] ja igavese õndsuse pärija [või pärijanna].

Palugem Issandat, Et ta oleks ühendatud ja liitunud Kristuse, meie Jumala surma ja ülestõusmisega.

Et ta hoiaks ristimise rõiva ja Püha Vaimu abiellumise rõivastust laitmatult ja laitmatult kuni Kristuse, meie Jumala hirmsa päevani, Palugem Issandat.

Et see vesi saaks talle uuendusveeks pattude andeksandmiseks ja rikastamatuse rõivaks, Palugem Issandat.

Et Issand Jumal kuuleks meie palve häält, Palugem Issandat.

Tema ja meie päästmise eest kõigest viletsusest, vihast, ja puudusest Palugem Issandat.

Kaitse, päästa, halasta ja hoia meid, Jumal, oma armuga.

Meenutagem meie kõige pühamat, puhtamat, õnnistatud ja kuulsat Neitsi Maarja koos kõigi meie pühakutega ning pühendagem end ja üksteist ja kogu oma elu Kristuse, meie Jumala hoolde.

Sinu hoolde, Issand

Suur oled Sa, Issand, ja imelised on Sinu teod, ja ükski sõna ei piisa, et laulda Sinu imesid. [Kolm korda]

Sest Sa oled oma tahtega toonud kõik asjad olematusest olemisse; oma väega hoiad Sa loodut koos ja oma tahtega valitsed Sa maailma. Sa oled loonud loodu neljast elemendist ja krooninud aastaringi nelja aastaajaga. Sinu ees värisevad kõik vaimsed jõud, Sind laulab päike, Sind ülistab kuu, Sind kõnetavad tähed, Sind kuuletub valgus, Sinu ees värisevad sügavused, Sind orjastavad allikad. Sa sirutasid taeva kui nahakatteks, Sa kinnitasid maa vee peale, Sa sulgesid mere liivaga, Sa valasid õhku, et hingata. Ingellikud väed teenivad Sind, peainglite koorid kummardavad Sind, mitmerelvalised kerubid ja kuuetiivalised seeravid, kes seisavad ümberringi ja lendavad, kartuses Sinu vallutamatu hiilguse ees.

Sest sina, kirjeldamatu substantsiga Jumal, lõpmatu ja kirjeldamatu, oled tulnud maa peale, võttes sulase kuju, muutudes inimese sarnaseks; sest sina, armuline Issand, ei suutnud oma halastuses vaadata kuradi poolt piinatud inimsugu, vaid oled tulnud ja meid päästnud. Me tunnistame armu, me kuulutame halastust, me ei hoia tagasi halastust, sest sa oled meie loomuse põlvkondi päästnud, sa oled oma sünniga pühitsetud neitsi emakese. Kogu loodu ülistab sind, kes sa ilmusid. Sest sina, meie Jumal, oled ilmunud maa peale ja suhelnud inimestega. Sa pühitsesid ka Jordani jõed, saates taevast alla oma kõigepüha Vaimu, ja purustasid seal pesitsevate madu pead.

Sina ise, inimestearmastav Kuningas, tule taas oma Püha Vaimu väega ja pühitse see vesi. [Kolm korda]

Ja anna sellele vabastuse armu, Jordani õnnistuse, tee see rikkumatuse allikaks, pühitsemise andeks, pattudest vabastamiseks, haiguste eest kaitsmiseks, deemonite jaoks hävitavaks, vaenulikele jõududele kättesaamatuks, täis inglite väge. Need, kes su loomingut halvustavad, põgenegu selle eest, sest ma olen nimetanud su nime, Issand, imeliseks ja kuulsaks ja hirmuäratavaks vastaste jaoks.

Ja ta puhub kolm korda veele ja pitseerib selle ristimärgiga, kastes sõrmed vees sõnadega:

Sinu ristipildi all purustatakse kõik jõud, mis sulle vastu seisavad. [Kolm korda]

Me palume Sind, Issand, et kõik õhulised ja hämarad vaimud lahkuksid meist ja et see pime deemon ei varitseks vees ja et ükski kuri vaim ei tuleks alla koos ristituga, mõtete segadus ja mõtete segadus, mis viib; Aga sina, Issand kõigist, tee see vesi päästmise veeks, pühitsemise veeks, liha ja vaimu puhastamiseks, sidemete andeksandmiseks, võlgade andeksandmiseks, hingede valgustamiseks, uuendusveeks, vaimu uuendamiseks, andeksvõtmiseks, kaduvuse katteks, elu allikaks. Sest sina, Issand, oled öelnud: «Peske end ja olge puhtad, eemaldage plekid oma hingedest. Sa oled andnud meile uue sünni ülaltpoolt — veest ja Vaimust. Ilmu, Issand, selles vees ja lase teda selles muutuda, et ristitav paneks maha vana inimese, kes hukkub petlikes himudes, ja paneks selga uue inimese, kes on uuendatud oma Looja näo järgi, nii et ta [või ta] saaks ristimises osaks Sinu surma sarnasusest ja saaks osaduse ülestõusmise osaks; Ja kui ta on hoidnud Sinu Püha Vaimu andi ja suurendanud armu hoiust, saab ta taevase kutsumise tasu ja on loetud taevasse kirjutatud esmasündinute hulka, Sinusse, meie Jumalasse ja Issandasse Jeesusesse Kristusesse.

Sest sulle olgu au, võim, au ja kummardus koos oma alguseta Isa ja oma Vaimuga, kes on kõiketeadev, hea ja elu andev, nüüd ja ikka ja igavesti.

Preester: Rahu olgu kõikidega.

Koor: Ja sinu vaimuga.

Diakon: Kummardagem oma pead Issanda ette.

Sinule, oh Issand.

Ja ta puhub kolm korda õliga täidetud anumasse, mida diakon hoiab, ja sulgeb selle kolm korda ristimärgiga.

Diakon: Palvetagem Issandat.

Preester ütleb järgmise palve:

Issand, meie isade Jumal, kes sa saatsid Noa laegas tuvi, kes kandis oma nokas õlipuuoksa lepituse ja päästmise märgiks veeuputuse eest, ja sellega panid aluse armu sakramendile ning andsid õlipuude vilja oma pühade sakramentide andmiseks: selle kaudu oled sa täitnud need, kes olid seaduse all, Püha Vaimuga ja andnud neile, kes elavad armu all, selle täiuslikuks! Õnnista seda õli Sinu Püha Vaimu väe, tegevuse ja inspiratsiooniga, et sellest saaks rikkumatuse võidmine, õigluse relv, hinge ja ihu uuendamine, kaitse igasuguse diaboolse tegevuse vastu ja abinõu kõigile, kes sellega usus ennast võidavad või sellest osa võtavad. Sinu auks, Sinu ainusündinud Poja ja Sinu kõikehõlmav, lahke ja elu andev Vaim, nüüd ja igavesti ja igavesteks aegadeks.

Koor: Aamen.

Diakon: Olgem tähelepanelikud.

Preester võtab kannu koos õliga ja valab seda kolm korda kannusesse, lauldes iga kord koos rahvaga kolm korda «Alleluuja».

Siis hüüab ta: «Õnnistatud olgu Jumal, kes valgustab ja pühitseb kõiki, kes tulevad maailma, nüüd ja alati ja igavesti.

Koor: Aamen.

Ja ristitav viiakse üles. Preester võtab püha õli ja joonistab oma parema käe kolme sõrmega ristikuju ristitava inimese otsaesisele, rinnale ja õlgade vahele sõnadega:

Võia Jumala sulane (nimi) rõõmuõliga Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

Rinna võidmine ütleb: Hinge ja keha tervendamiseks.

Kõrvavitsutamine: usu kuulmisele.

Käte peal: Sinu käed on mind teinud ja loonud.

Jalgadel: käia Sinu käskude jälgedes.

Ja kui preester on võidnud kogu tema keha õliga, siis ristib preester teda, hoides teda püsti, silmad ida poole pööratud, sõnadega:

Jumala sulane / ümmardaja (nimi) ristitakse Isa nimel. Aamen. Ja Poja nimel. Aamen. Ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

Iga kord kastab preester teda, laskes teda kolm korda vette ja tõstes ta üles. Ja ta peseb kogu oma keha hästi.

Seejärel võtab vastuvõtja ta pühast pesast preestri käest vastu valge linaga kaetud käed. Koor laulab:

Õndsad on need, kelle süü on andeks antud ja kelle patud on kaetud! Õnnistatud on mees, kellele Issand ei võta pattu ära ja kelle suus ei ole kavalust. Sest ma olin vait; mu luud vananesid, sest ma hüüdsin kogu päeva, sest Sinu käsi oli minu peal päeval ja öösel; ma muutusin kannatajaks, kui okas mind haavas. Ma tunnistasin oma süütegu, ja minu patt ei olnud varjatud; ma ütlesin: «Ma tunnistan oma süütegu Issandale,» ja Sa andestasid mu südame kurjuse. Seepärast palvetab iga õiglane inimene Sind õigel ajal; siis ei tule nad paljude vete tulva ajal ligi. Sina oled mu varjupaik mind tabanud viletsuse eest; rõõm! Vabasta mind nende eest, kes mind ümbritsevad. «Ma annan sulle aru ja juhatan sind sellel teel, et sa käiksid, ma panen oma silmad sinu peale. Ära ole nagu hobune ja muul, kellel pole mõistust, sa pead nende lõugasid ohjeldama ja ohjeldama, kes sulle ei allu. Patustajat tabavad paljud löögid, kuid kes usub Issandasse, seda ümbritseb halastus. Rõõmustage Issandas ja rõõmustage, te õiged, ja uhkeldage, kõik, kes te olete õigete südamega.

Ja seda psalmi lauldakse kolm korda.

Ja ta riietas ta valge ristimisriietusega, öeldes:

Jumala sulane (nimi) paneb selga õigluse rüü Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

Anna mulle valguse rõivas, / riietatud valgusega nagu rõivas / Kristus, meie Jumal, armuline.

Ja pärast riietamist palvetab preester järgmise palve:

Õnnistatud oled sina, Issand Jumal, kõikvõimas, heade asjade allikas, õigluse päike, kes sa oled süüdanud pimeduses päästmise valguse oma ainusündinud Poja ja meie Jumala ilmumisega ja andnud meile, kes me oleme väärilised, õnnistatud puhastust pühas ristimises ja jumalikku pühitsemist elustavas võidmises, kellel oli hea meel uuendada sinu äsja valgustatud sulane veega ja Vaimuga ning anda talle andeks süüteod, nii tahtlikule kui ka tahtmatule. Issand, armuline Kõigi asjade Kuningas, anna talle nii Sinu Püha ja kõikvõimas ja ülistatud Vaimu kingituse pitser kui ka Sinu Kristuse püha ihu ja kalli vere osadus. Hoia teda Sinu pühitsuses, kinnita teda õigeusus, vabasta teda kurjusest ja kõigist tema tavadest ning hoia tema hinge puhtuses ja õigluses, et ta, olles Sulle kasulik igas asjas ja sõnas, saaks Sinu taevase kuningriigi pojaks ja pärijaks [või tütreks ja pärijaks].

Sest sina oled meie Jumal, halastuse ja pääste Jumal, ja sind me ülistame, Isa ja Poeg ja Püha Vaim, nüüd ja ikka ja igavesti.        Aamen.

Ja pärast palvet võidab ta ristitavat püha Mürraga, joonistades risti kujutist.      Otsaesine, silmad, ninasõõrmed, kõrvad, rind, käed ja jalad, (лбу, глазах, ноздрях, устах, ушах, на груди, на руках и на ногах), sõnadega: Püha Vaimu ande pitser. Aamen.

Seejärel peseb preester oma käed ja [pühitseb] kirikuvett, seda kolm korda ümberringi, kusjuures vastuvõtja hoiab last süles. Ja me laulame kolm korda, viis üks:

Kõik, kes teie olete Kristusesse ristitud, olete ka ennast Kristusega ehtinud. Alleluuia.

Diakon: Võtame kuulda.

Issand on mu valgustuse ja mu Päästja, / keda ma kardan.

Salm: Issand on mu elu kaitsja, / keda ma kardan. Ps 26:1

Diakon: Tarkus.

Lugeja: Apostel Pauluse kiri roomlastele.

Diakon: Olgem tähelepanelikud.

Vennad, kõik, kes me oleme ristitud Kristuse Jeesusesse, oleme ristitud Tema surma. Niisiis oleme koos temaga maetud ristimise kaudu surma, et nii nagu Kristus on Isa kirkuse läbi surnuist üles äratatud, nii ka meie käiksime uues elus. Sest kui me oleme Temaga sulandunud Tema surma sarnaseks, siis kindlasti sulandume ka ülestõusmise sarnaseks, teades, et meie vana inimene on koos Temaga risti löödud, et patu ihu kaotataks, nii et me ei ole enam patu orjad, sest see, kes suri, on patust vaba. Ja kui me oleme koos Kristusega surnud, siis me usume, et me ka elame koos temaga, teades, et Kristus, kes on surnuist üles tõusnud, ei sure enam, surmal ei ole enam võimu tema üle. Selle eest, mille eest ta suri, suri ta ükskord igaveseks patule, aga selle eest, mille eest ta elab, elab ta Jumalale. Seepärast pidage ka teie silmas, et te olete surnud patule, kuid elanud Jumalale Kristuses Jeesuses, meie Issandas. Roomlastele 6:3-11

 

Preester: Rahu olgu sinuga.

Lugeja: Ja teie vaimule.

Diakon: Tarkus!

Lugeja: Alleluuia. (3)

Diakon: Tarkus! Seisame aupaklikult. Kuulakem püha evangeeliumi.

Preester: Rahu olgu kõigile.

Koor: Ja sinu vaimule.

Preester: Matteuse evangeeliumist.

Koor: Au sulle, Issand, au sulle.

Diakon: Võtkem ettevaatust.

Sel ajal läksid üksteist õpilased Galileasse mäele, kuhu Jeesus oli neid käskinud. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda; kuid mõned kahtlesid. Ja Jeesus tuli ja ütles neile: «Mulle on antud kogu võim taevas ja maa peal. Seepärast minge ja õppige kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel, õpetades neid pidama kõike, mida ma olen teile käskinud. Ja vaata, ma olen teiega kõik päevad kuni ajastu lõpuni. Aamen. Matteuse 28:16-20

Diakon: Palvetagem Issandat.

Koor: Issand, halasta.

Vabasta oma sulane pattudest püha ristimise kaudu ja elusta teda uuestisünni läbi, Issand Jumal ise. Ole alati piisavalt lahke, et valgustada tema südant; hoia tema usu kilp vaenlase kavaluste käeulatusest eemal; hoia rikkumatuse rõivas, mille ta on selga pannud, plekistamata ja määrdumata; hoia temas puutumatuna Sinu armu vaimne pitser, olles armuline tema ja meie vastu Sinu mitmekülgses halastuses.

Sest õnnistatud ja ülistatud olgu sinu kõigepüha ja majesteetlik nimi, Isa ja Poeg ja Püha Vaim, nüüd ja ikka ja igavesti.

Diakon: Palvetagem Issandat.

Preester: Issand Jumal, meie Jumal, kes sa annad taevase valguse allikas neile, kes on ristitud, kes taastasid sinu äsja valgustatud sulase vee ja Vaimuga ning andsid talle pattude andeks nii vabalt kui ka tahtmatult. Sinu vägev käsi aseta tema peale ja hoia teda oma headuse väega, hoia tema kihlus puutumatuna ja anna talle igavene elu ja sinu hea tahtmine.

Sest sina oled meie pühitsemine ja sulle me anname au, Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd ja ikka ja igavesti.       Aamen.

Rahu olgu teiega.

Diakon: Langetagem oma pead Jumala ees.

Sulle, Issand.

Preester: See, kes on riietunud sinuga, Kristus, meie Jumal, on langetanud koos meiega oma pea sinu ees. Hoia teda, et ta oleks võitmatu askeet nende vastu, kes asjatult võitlevad temaga ja meie vastu, ja, andes oma parandamatu krooni, kuuluta nad kõik võitjateks kuni lõpuni.        Sest sinul on halastus ja pääste, ja sind me ülistame koos su alguseta Isa ja su Vaimu, kes on kõikvõimas ja hea ja elupäästev, nüüd ja igavesti ja ajastute lõpuni.

Ja ta lahutab lapse vöö ja mähkmevaibad ning kastab need, ühendades nende servad, puhtasse vette ja piserdab last, öeldes:

Te olete õigustatud, valgustatud, pühitsetud, pestud meie Issanda Jeesuse Kristuse ja meie Jumala Vaimu nimel.

Ja ta võttis uue käsna, mis oli veega pestud, ja pühkis oma näo, pea ja rinna jne:

Teid on ristitud, valgustatud, võidetud, pühitsetud, pestud Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

Diakon: Palvetagem Issandat.

Preester: Issand, meie Jumal, kes sa oled inimese sinu näo järgi ülistanud, kujundanud inimese tervest hingest ja tervest kehast, et keha teeniks tervet hinge; teinud pea üle kõige ja selles suured meeled, mis ei takista üksteist; ja karvadega oled sa katnud pea, et ükski õhuvahetus seda ei häiriks; ja kõigi oma ihuliikmetega vastavalt vajadusele, et ta nendega võiks tänada, o kõige suurepärasem kunstnik. Issand, Sinu valitud anuma apostel Pauluse kaudu, kes käskisid meil teha kõike Sinu auks, Sinu sulane (nimi), kui ta tuleb tooma algust, et lõigata juuksed maha, õnnista teda koos oma vastuvõtjaga, ja õpetagu neid alati Sinu seaduses ja tehku seda, mis on Sulle meelepärane.

Sest sina oled armuline ja inimlik Jumal, ja sind me ülistame Isa ja Poega ja Püha Vaimu, nüüd ja igavesti ja aegade lõpuni.

Rahu olgu teiega.

Diakon: Langetagem oma pead Jumala ees.

Preester ütleb järgmise palve:

Issand, meie Jumal, kes sa oled oma headuse kohaselt pühitsetud need, kes sinusse usuvad, õnnista seda last ja lasku sinu õnnistus tema pea peale. Ja nagu Sa oled õnnistanud kuningas Taavetit prohvet Saamueli kaudu, õnnista ka Sinu sulase  (nimi) pead minu patuse käe läbi, laskudes tema peale Sinu Püha Vaimu kaudu, et ta, õitsedes vanaduses ja vanaduse hallides toonides, kiidaks Sind ja näeks Jeruusalemma head kogu oma elu jooksul.

Sest Sulle kuulub kogu au, austus ja kummardus, Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd ja igavesti ja ajastute lõpuni.

Ja ta tonsseeris teda ristil sõnadega: Jumala sulase  (nimi) juukseid lõigatakse Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.    Aamen.

Seejärel lausutakse palve litaania, milles meenutatakse vastuvõtjat ja äsja valgustatut nende asemel.

Diakon: Jumal, halasta meie peale, vastavalt sinu suurele halastusele, me palume sind, kuule ja halasta.

Samuti palvetame meie pühama patriarhi (nimi), ja meie kõige austusväärsema metropoliidi (nimi) ja kogu meie vennaskonna eest Kristuses.

Me palvetame ka meie Jumala poolt kaitstud riigi ja selle valtsuse ja väe eest, et me saaksime elada rahulikku ja rahulikku elu kogu jumalakartuses ja puhtuses.

Samuti palvetame armu, elu, rahu, tervist, päästet ja pattude andmist Jumala sulase (nimi), vastuvõtja jaoks.

Me palvetame ka äsja valgustatud Jumala sulase (nimi) eest, et ta säiliks puhtas usutunnistuses, kõiges jumalakartuses ja Kristuse käskude järgimises kogu oma elu jooksul.

Preester: Sest sina oled armuline ja inimlik Jumal, ja sulle me anname au, Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd ja ikka ja igavesti.

Koor: Aamen.

Preester: Au sulle, Kristus, meie Jumal, meie lootus, au sulle.

Koor: Au, ja nüüd: Issand, halasta. (3) õnnistus.

Preester ütleb äraütlemise ja kiriku sisse minemise palved.

Kristus, meie tõeline Jumal, kes End meie lunastuse pärast Johannesest Jordani jões ristida laskis, heitku armu meie peale, nüüd ja ikka ja igavesti.

MPEÕK Haapsalu Maarja Magdaleena Neeva Aleksandri kogudus. Haapsalu, Surnuaia 1.
SEB EE971010022041699008 MPEÕK Haapsalu kogudus.