MPEÕK Haapsalu Maarja Magdaleena Neeva Aleksandri kogudus

MOSKVA PATRIARHAADI EESTI ÕIGEUSU KIRIKU AVALDUS

EST/RUS:

Suure kahetsusega oleme sunnitud tunnistama, et meie Kirikust sai poliitilise provokatsiooni ohver. Eeldasime, et meie juurde tulid aktiivsed kodanikud, kes kõige siiramatest soovidest lähtuvalt kutsusid üles ühisele palvele rahu eest.

Kirik ei osale poliitikas ja mitte alati ei suuda hinnata mõningate vastutustundetute inimeste poliitilise tegevuse tagajärgi.

Kõigis Eesti Õigeusu Kiriku kogudustes on jumalateenistuste ajal palvetatud ja palvetatakse jätkuvalt verevalamise võimalikult kiire lõpetamise ja rahu taastamise eest paljukannatanud Ukrainas. Traagilise aastapäeva lähenemisel – 1 aasta täitumisel sõja algusest – tahtsime usklikke kutsuda üles oma palveid tugevdama. Kuid liikumise KOOS/ВМЕСТЕ tegelased ei kooskõlastanud meiega oma tegevuste plaane ning selle liikumise poolt plaanitud aktsioonist Riigikogu ees ei teadnud me midagi, ega ole selle korraldamisega kuidagi seotud. Võimalik, et see oli ettekavatsetud poliitiline provokatsioon.

Seoses kujunenud olukorraga, jääb Tallinna Neeva Aleksandri katedraalis 22.02.2023 toimuma pidanud palvus rahu eest ära. 22.02.2023 hommikul jääb Neeva Aleksandri katedraal suletuks, et hoida ära kõik võimalikud provokatsioonid.

Lõpetuseks tahaksime rõhutada, et meie kirikute uksed on alati avatud usklike jaoks ja nende jaoks, kes Jumalat otsivad. Me võtame vastu iga inimese, kes meie juurde tuleb, sõltumata ta rahvusest või poliitilistest vaadetest, kui oma venna või õe Kristuses. Kuid kuulutame veelkord, et meie Kiriku seisukoht seoses poliitikas osalemisega, ei ole muutunud. Kirik on väljaspool poliitikat ja seepärast ei osale me mingites poliitilistes või valimiseelsetes aktsioonides

Tallinnas,
31. jaanuar 2023

————————————————

ЗАЯВЛЕНИЕ ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

С большим сожалением мы должны признать, что наша Церковь стала жертвой политической провокации. Мы считали, что к нам пришли активные граждане, которые хотели дать посыл – призвать к молитве о мире — из самых добрых побуждений.
Церковь не участвует в политике и не всегда может оценить политические последствия и политическую деятельность некоторых безответственных деятелей.
Во всех приходах Эстонской Православной Церкви возносились и будут возноситься за богослужениями прошения о скорейшем прекращении кровопролития и восстановлении мира на многострадальной Украинской земле. В преддверии трагической даты – годовщины со дня начала войны – мы хотели призвать верующих усилить молитвы. Однако свои действия деятели движения KOOS/ВМЕСТЕ с нами не согласовали, и о запланированной движением KOOS/ВМЕСТЕ акции у стен Парламента мы ничего не знали и никакого отношения к её проведению не имели. Вероятно, это была спланированная политическая провокация.
В связи со сложившейся ситуацией объявленный ранее молебен о мире, который должен был состояться в Таллинском Александро-Невском кафедральном соборе 22 февраля 2023 года, совершаться не будет. Утром 22 февраля Александро-Невский собор будет закрыт во избежание любых провокаций.
В заключение хотели бы подчеркнуть, что двери наших храмов всегда открыты для верующих и ищущих Бога. Мы принимаем каждого приходящего к нам человека, независимо от его национальности и политических взглядов, как брата или сестру во Христе. Но ещё раз заявляем, что позиция нашей Церкви относительно участия в политической деятельности остаётся неизменной. Церковь вне политики, и поэтому мы не участвуем в каких-либо политических или предвыборных акциях.

Таллинн
31 января 2023 года

MPEÕK Haapsalu Maarja Magdaleena Neeva Aleksandri kogudus. Haapsalu, Surnuaia 1.
SEB EE971010022041699008 MPEÕK Haapsalu kogudus.