MPEÕK Haapsalu Maarja Magdaleena Neeva Aleksandri kogudus

Palve Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku eest

Oh Issand, meie Jumal, Kõigepüham Kolmainus, Isa,
Poeg ja Püha Vaim, vaata armulikult oma laste palve
peale siin Eestimaal.
Päästa oma rahvast pealetulevatest hädadest ja
rünnakutest, hoia meid lahkmeelest ja lõhedest, vaenust ja
korratustest.
Ära lase oma karjal kurjuse käes olevate inimeste tõttu
väheneda, vaid kui helde, anna kiiret leppimist.
Tee pehmeks kalestunud südamed ja pööra nad Sinu
tundmise poole. Heida armu ja hoia rahu sees meie
Kirikut, anna talle häirimatust, armastust ja üksmeelt. Hoia
meie pühakodasid rüvetamiste, sulgemiste ja kõiksugu
kurja eest, et nendes saaks austatud Sinu kolmkordpüha
nimi.
Kõigepühama Valitsejanna Jumalasünnitaja ja Ikkaneitsi
Maria, Jumala püha Peaingel Miikaeli, (püha
apostlisarnase vürsti Vladimiri, Neeva püha õigeusulise
suurvürsti Aleksandri, Radoneži vaga imetegija Sergi)*,
Tallinna püha piiskopmärter Platoni, Tartu püha
preestermärter Issidori, kõikide Eestimaa pühakute ja
kõikide pühade palvete pärast. Aamen.

*Pühakute nimeline meenutamine vastavalt palvetaja soovile. Kui
palvet loetakse kirikus, siis tuleks meenutada ka neid pühakuid,
kellele pühakoda on pühendatud.

Selle palvega soovitatakse lõpetada ka kodused palved, akafistid
jne.

MPEÕK Haapsalu Maarja Magdaleena Neeva Aleksandri kogudus. Haapsalu, Surnuaia 1.
SEB EE971010022041699008 MPEÕK Haapsalu kogudus.